Zapisy

Deklaruję chęć zapisu dziecka na zajęcia w Ogólnopolskiej Szkółce Tańca i Dobrych Manier.

 

PESEL dziecka:
pole obowiązkowe
Imię dziecka:
pole obowiązkowe
Nazwisko dziecka:
pole obowiązkowe
Data urodzenia dziecka ("dd-mm-rrrr"):
pole obowiązkowe
Płeć:
pole obowiązkowe
Szkoła:
pole obowiązkowe
Klasa:
Oznaczenie klasy:
Imię ojca:
Nazwisko ojca:
Imię matki:
Nazwisko matki:
Adres - Ulica i numer:
pole obowiązkowe
Adres - Kod pocztowy:
pole obowiązkowe
Adres - Miejscowość:
pole obowiązkowe
Adres - Województwo:
pole obowiązkowe
Oddział:
pole obowiązkowe
Telefon stacjonarny:
Telefon komórkowy 1:
Telefon komórkowy 2:
E-Mail:
pole obowiązkowe
Kategoria, do której dziecko uczęszczało w poprzednim roku szkolnym:
Uwagi:
Pole kontrolne: 2 plus 3 =
pole obowiązkowe
 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zapisów na zajęcia.”

Zapisy on-line Kliknij, aby przejść do kącika dziecięcego.