Zajęcia taneczne

Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier

logot W-F

Autorzy

Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier to autorski program Karoliny Felskiej i Krzysztofa Wasilewskiego, 20-krotnych mistrzów Polski, finalistów Mistrzostw Europy i Świata w Tańcach Towarzyskich. To oni stworzyli wyjątkową formułę zajęć dla dzieci, a szkoląc instruktorów rozpowszechnili ją w całej Polsce. Dzisiaj program ten jest realizowany w wielu miastach Polski między innymi w Gdyni, Gdańsku, Olsztynie, Warszawie, Lublinie, Puławach, Radomiu, Bydgoszczy, Białymstoku, Łodzi, Poznaniu, Olecku oraz w kilkudziesięciu mniejszych miejscowościach.

Program zajęć

Na zajęciach edukacyjno – dydaktycznych dzieci poznają różne formy taneczne (tańce towarzyskie, narodowe, dyskotekowe itp.) oraz podstawy savoir – vivre. Wiedza, by była łatwo przyswajalna, przekazywana jest w formie zabawy, konkursów i scenek teatralnych. Program ma cztery stopnie, każdy przeznaczony jest dla dzieci w innym wieku (TALENTY – I klasa, ZŁOTA GWIAZDA – II klasa, GIGANCI – III klasa, GIGANCI – IV klasa).

Cel programu

Dzięki zajęciom dzieci otwierają się na innych ludzi, kształtują pozytywne postawy, a taniec staje się ich pasją. Poprzez tę formę ruchu kształtowana jest prawidłowa sylwetka oraz redukowany nadmiar energii. Zajęcia z savoir – vivre pozwalają czuć się pewnie w różnych sytuacjach oraz łatwiej nawiązywać kontakt z rówieśnikami z otoczenia.

Tworząc Ogólnopolską Szkółkę Tańca i Dobrych Manier chcieliśmy podkreślić ideę równego i sprawiedliwego traktowania każdego dziecka, dlatego motto tego programu brzmi:

KAŻDE DZIECKO WYGRYWA !!!

W ramach programu OSTiDM dzieci otrzymują różne gadżety (pamiętniki, kolorowanki, notesiki, naklejki itp.), które pozwalają na lepsze zrozumienie przekazywanych informacji oraz urozmaicają zajęcia taneczne i dydaktyczne. Dodatkowe konkursy i drobne nagrody motywują dzieci do wzmożonego wysiłku i zaangażowania na zajęciach oraz do regularnego uczęszczania na nie.

Uznanie

Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier to bardzo utytułowany program. Spotyka się z wielką aprobatą dyrektorów szkół podstawowych, w których prowadzimy zajęcia. Nierzadko jest sponsorowany przez instytucje samorządowe jako jeden z lepszych programów edukacyjno – dydaktycznych w regionie.
Zwieńczeniem naszego sukcesu oraz troski o małego klienta było uzyskanie w 2007 roku  honorowego patronatu Rzecznika Praw Dziecka Ewy Sowińskiej, która uznała Ogólnopolską Szkółkę Tańca i Dobrych Manier za program kształtujący prawidłowe postawy, integrujący oraz zasługujący na szerokie propagowanie wśród dzieci i młodzieży

Ogólnopolska Szkółka Tańca jako wsparcie Podstawy Programowej …

Program OST i DM wspiera Podstawę Programową w pierwszych latach nauki szkolnej.  W harmonijny sposób wprowadzamy dzieci w świat kultury, wiedzy, aktywnego stylu życia, wspierając rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

Edukacja muzyczna:

  1. Wyrażanie swojego nastroju i charakteru muzyki po przez taniec (reagowanie na zmianę tempa i dynamiki);
  2. Opanowanie przez ucznia podstawowych figur i tańców narodowych;
  3. Uczeń świadomie i aktywnie słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie;

Edukacja społeczna:

  1. Używanie zwrotów grzecznościowych;
  2. Umiejętność odróżniania dobra od zła, bycie prawdomównym, pomaganie potrzebującym;
  3. Podejmowanie obowiązków domowych i rzetelne ich wypełnianie.

Wychowanie fizyczne:

  1. Rozwijanie sprawności fizycznej;
  2. Wykonywanie ćwiczeń równoważnych;
  3. Dbałość o prawidłową postawę ciała  w czasie stania, siedzenia;
  4. Umiejętność należytego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i radzenia sobie z porażkami.

Ruch kontra wady postawy …

Rodzice coraz bardziej niepokoją się możliwością nabierania złych nawyków i małą aktywnością ruchową swoich Dzieci przesiadujących godzinami przed telewizorem lub komputerem. Lekarze natomiast biją na alarm obserwując narastającą ilość wad postawy u dzieci. Jak uniknąć tych kłopotów? Jak pomóc dzieciom?  Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom zmęczenia ?

Niewątpliwym lekarstwem na to jest RUCH !!! Ruch zorganizowany i celowy. Taką formą jest bez wątpienia TANIEC – naprzemiennie intensywniejszy i zwalniający ekspresję ruchową. W tańcu ruch przebiega zgodnie z zasadami ekonomii wysiłku. Przy względnie małym nakładzie sił prowadzi on do optymalnych efektów.

Program Ogólnopolskiej Szkółki Tańca i Dobrych Manier  opracowany został w taki sposób, by tańce i różnorodne ćwiczenia muzyczno-ruchowe dostosowane były do możliwości i potrzeb Dzieci. Przy okazji doskonałej zabawy następuje wzmocnienie mięśni (zwłaszcza kończyn dolnych i górnych), rozwija się koordynacja ruchowa i równowaga. Specjalnie przygotowane formy taneczne powodują zwiększenie obszerności ruchu poszczególnych stawów oraz zespołów mięśniowo-szkieletowych, co powoduje zmniejszenie ryzyka zwichnięć, a nawet złamań.

Znaczenie tańca w korygowaniu wad postawy jest bezsporne. Ważna jest przy tym zasada łączenia „przyjemnego z pożytecznym”. Dzieci bowiem nie lubią jednostkowych ćwiczeń, szybko męczą się wielokrotnością powtórzeń i często odmawiają wykonywania ćwiczeń korekcyjnych. W tańcu natomiast, nie czują przymusu ani wysiłku, odczuwając jedynie przyjemność i satysfakcję, mimowolnie kształtując w sobie nawyk aktywnego wypoczynku.

Wybierz swój oddział, aby poznać szczegóły oferty w Twoim mieście.

Zapisy on-line Kliknij, aby przejść do kącika dziecięcego.